เมื่อวานอากาศร้อน พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ

สภาพภูมิอากาศในปัจจุบันนี้เปรปรวนอยู่ตลอด บางทีก็ร้อน บางทีก็หนาว ตอนเช้าแดงเปรี้ยง ตอนเย็นฝนตกหนักก็มีให้เราได้เห็นอยู่บ่อย ๆ วันนี้เราจึงขอเสนอประโยคภาษาอังกฤษที่ให้เพื่อน ๆ บรรยายถึงอากาศของเมื่อวานที่แตกต่างออกไปจากวันนี้ เช่น เมื่อวานอากาศร้อน แต่วันนี้กลับเย็นลง มาลองฝึกพูดภาษาอังกฤษง่าย ๆ จากสภาพภูมิอากาศกันค่ะ

เมื่อวานอากาศร้อน

ประโยคภาษาอังกฤษที่ว่า “เมื่อวานอากาศร้อน”

A:    It was hot yesterday.
เมื่อวานนี้ อากาศร้อน
B:    But it’s quite cool today.
แต่วันนี้กลับเย็นลงมากทีเดียว
A:    Yes, I’m wearing a sweater under my coat.
ใช่ และฉันต้องสวมสเวทเตอร์ข้างในทีเดียว
B:    I’m going to put on a jacket.
ฉันก็กำลังจะสวมแจ็คเก็ต

ฉันจะไปใส่เสื้อสเวทเตอร์ หรือเสื้อผ้าอื่น ๆ เพื่อน ๆ สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้
I’m goning to put on a sweater.
a wool shirt      เสื้อเชิ้ตขนสัตว์               I’m goning to put on a wool shirt.
a jacket              เสื้อแจ็คเก็ต                     I’m goning to put on a jacket.
a blouse             เสื้อผู้หญิง                        I’m goning to put on a blouse.
an overcoat     เสื้อกันหนาว                     I’m goning to put on an overcoat.
overshoes        ที่หุ้มรองเท้า                     I’m goning to put on an overshoes.

ประโยคอื่น ๆ ที่สามารถบรรยายถึงสภาพอากาศของเมื่อวานกันค่ะ
It was hot yesterday.
เมื่อวานนี้อากาศร้อน
It was quite hot, wasn’t it?
อากาศร้อนมากทีเดียว มิใช่หรือ
It was cold yesterday.
เมื่อวานนี้อากาศหนาว
It was quite cold, wasn’t it?
อากาศหนาวมาก มิใช่หรือ
It was cool yesterday.
เมื่อวานนี้อากาศเย็น
It was quite cool, wasn’t it?
อากาศเย็นทีเดียวมิใช่หรือ
It was chilly yesterday.
เมื่อวานนี้อากาศเย็นมาก
It was quite chilly, wasn’t it?
อากาศเย็นมากทีเดียว มิใช่หรือ

(Visited 269 times, 1 visits today)