เพิ่งจะทำมัน เพิ่งทำอะไรสำเร็จ พูดเป็นภาษาอังกฤษ

Just made it!

(จัสท เมด อิท!)
เพิ่งจะทำมัน
Alex : I can’t wait. I’m going, Jinta.
อเลคซ : (ไอ แคน’ท เวท. ไอ’ม โกอิง, จินทะ)
จินทะ ฉันไม่สามารถคอยได้ ฉันจะไปแล้ว
Jinta : Go ahead. I’ve got to teach it another trick. Hey, wait ! What time is it ?
จินทะ : (โก อะเฮด. ไอ’แฮฟว กอท ทู ทีช อิท อะนาเธอะ ทริค. เฮย์, เวท! ว็อท ไทม อิส อิท)
นำหน้าไปก่อน ฉันได้รับการสอนเคล็ดลับไว้อย่างทนึ่ง เดี๋ยวคอยก่อน! มันเป็นเวลาเท่าไร
Alex : Just three minutes to eight !
อเลคซ : (จัสท ธรี มินนิทส ทู เอท !)
เพิ่งจะอีก 3 นาที 8 นาฬิกา
Jinta : What ! ? Why didn’t you tell me sooner ?
จินทะ : (ว็อท ! วาย ดิดนอท ยู เทล มี ซูเนอะ)
อะไรนะ ทำไมคุณไม่บอกฉันเร็วๆ
Alex : You didn’t ask me.
อเลคซ : (ยู ดิดน็อท อาสค มี)
คุณไม่ได้ถามฉันนิ
Jinta : Come on, Alex. You’re so slow.
(Breathlessly they get to the school gates.)
จินทะ : (คัม ออ, อเลคซ. ยู’อา โซ สโล.
(เบรธเลสลิ แธ เกท ทู เธอะ สคูล เกทส)
มาเถอะอเลคซ คุณนี่ช้าเสียจริง พวกเขามาถึงประตูของโรงเรียนอย่างหอบ
Jinta : Phew ! Just made it ! We were nearly late.
จินทะ : (ฟิว ! จัสท เมด อิท ! วี เวอ เนียลิ เลท)
เพิ่งจะมาทำ (รีบมาโรงเรียน) เราเกือบจะสาย
Alex : I told you so.
อเลคซ : (ไอ โทลด ยู โซ)
ฉันบอกคุณแล้ว
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 966 times, 2 visits today)