เดือนต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร

ในหนึ่งปี มี 12 เดือน เป็นเรื่องที่ทุก ๆ คนต้องทราบอยู่แล้ว แต่ว่าแต่ละเดือนนั้น จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง อาจจะมีบางคนที่ทราบแล้ว แต่ยังเขียนไม่ค่อยถูก ยังสับสนในบางเดือนที่คล้าย ๆ กัน แล้วมาอยู่ติดกันอีก วันนี้เราลองมาทบทวนการเขียนเดือนต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษกันค่ะว่าจะมีคำเขียนว่าอย่างไร และสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะสอนลูก ๆ เกี่ยวกับการเดือนในภาษาอังกฤษ ลองโหลดบัตรคำภาษาอังกฤษเก็บไว้ให้ลูก ๆ ท่องในแทบเลต หรือจะปริ้นท์ออกมาก็ได้ค่ะ

เดือนในภาษาอังกฤษ เขียนว่าอย่างไรบ้าง

วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ Months of the year ( Month แปลว่า เดือน Year แปลว่า ปี ) กันค่ะ

January  : เดือนมกราคม

February : เดือนกุมภาพันธ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ จะมี 28 วัน และ 29 วัน ในปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน จะเรียกว่า “leap year” ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ จะเรียกว่า “leap day” พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า  the 29th day of February is a “leap day”

March : เดือนมีนาคม

April : เดือนเมษายน

May : เดือนพฤษภาคม

June : เดือนมิถุนายน

July : เดือนกรกฎาคม

August : เดือนสิงหาคม

September : เดือนกันยายน

October : เดือนตุลาคม

November : เดือนพฤศจิกายน

December : เดือนธันวาคม

 

เดือน ภาษาอังกฤษ

 

(Visited 4,773 times, 9 visits today)