สำนวน“เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา”ตรงกับภาษาอังกฤษคือ

“in (at) one ear and out (at) the other”

ความหมาย

ไม่ได้ตั้งใจฟัง ไม่สนใจ จำไม่ได้

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวิเศษณ์วลี ตามหลังกริยา ‘go’

สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Mother scolded Martha, but it went in one ear and out the other.

(A Dictionary of American Idioms)

เชิดกำลังคิดถึงภาพยนตร์ที่ไปดูมาเมื่อวานนี้ ฉะนั้นสิ่งที่ครูสอนเพียงแต่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเขาเท่านั้น

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “in (at) one ear and out (at) the other” และสำนวนไทย “เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา” ใช้ คำใกล้เคียงกัน สำนวนไทยใช้ ‘หูซ้ายและ ‘หูขวา’ สํวนของอังกฤษใช้ ‘หูหนึ่ง’ และ ‘อีกหูหนึ่ง’ แต่มีความ หมายเหมือนกัน การที่ปล่อยให้สิ่งที่ได้ยินผ่านหูไปโดยไม่เก็บจดจำไว้แสดงให้เห็นว่าไม่สนใจ ไม่ตั้งใจฟัง อาจจะด้วยสาเหตุต่างๆ เช่นสิ่งที่พูดน่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ ในหนังสือบางเล่มได้ให้ความหมายของสำนวนอังกฤษ “in (at) one ear and out (at) the other” ว่าหมายถึง ถูกมองข้ามไป ไม่เป็นที่สนใจ หรือ ประทับไจ เช่น The news we told him just went in one ear and out the other.

(Longman Dictionary of English Idioms)

(Visited 547 times, 12 visits today)