สำนวน‘‘เข็นครกขึ้นภูเขา”ในภาษาอังกฤษคือ

 “attempt an uphill task”

ความหมาย

ทำงานที่ยาก ที่ไม่อาจจะทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ง่ายๆ ที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

He is aware that he is attempting an uphill task, but he never gives up.

คุณอย่าคิดว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายๆ ความจริงแล้วยากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาทีเดียว

คำอธิบาย

สำนวน “attempt an uphill task’’ และ “เข็นครกขึ้นภูเขา” มาจากความจริงที่ว่า การขึ้นเขาต้องใช้กำลังมากกว่าการเดินบนพื้นทรายเรียบ เมื่อนำมาใช้เป็นสำนวนเปรียบกับการทำงาน จึงหมายถึงงานที่ยาก ต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่จึงจะทำได้สำเร็จ สำนวนไทย “เข็นครกขึ้นภูเขา” เป็นการเปรียบเทียบที่แสดงถึงความยากลำบากมากขึ้น เพราะมิใช่เป็นการขึ้นเขาธรรมดาแต่เป็นการเข็นครก ซึ่งหนักขึ้นเขาด้วย สำนวน “เข็นครกขึ้นภูเขา’’ บางคนก็ใช้ว่า “กลิ้งครกขึ้นภูเขา”

(Visited 2,931 times, 1 visits today)