อะไรนะ ภาษาอังกฤษ สำนวนการพูดในแบบต่าง ๆ

การพูด เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างลื่นไหล แต่ในบางครั้งเวลาเราพูดภาษาอังกฤษ เราอาจจะต้องหยุดชะงักไป เพราะอาจจะฟังไม่ทัน หรือไม่เข้าใจในบางครั้ง การทวนคำถามใหม่ หรือขอฟังใหม่อีกครั้ง เราสามารถถามคู่สนทนาว่า “อะไรนะ” ด้วยสำนวนการพูดภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ ที่เพื่อนจะทำให้เพื่อน ๆ เข้าใจในสิ่งที่เพื่อนชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น

อะไรนะ ภาษาอังกฤษ

ในกรณีที่เราฟังเพื่อนพูดไม่ทัน เราสามารถพูดว่า “อะไรนะ” ให้เค้าทวนคำพูดของเค้าให้เราฟังใหม่ ด้วยการพูดประโยคภาษาอังกฤษสั้น ๆ ดังนี้

What did you say?            แปลว่า เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะ (ใช้ Past Simple Tense นะคะ เพราะเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้ว)

Say it again!                         แปลว่า พูดอีกทีได้มั้ย ใช้กับคนสนิท หรือเพื่อน เพราะเป็นการพูดแบบไม่เป็นทางการ

Could you say it again?   แปลว่า คุณช่วยพูดมันอีกทีได้มั้ย เป็นการถามแบบสุภาพมาก ๆ

Excuse me?                          แปลว่า อะไรนะ หรือว่ายังไงนะ ให้พูดเสียงสูง

Sorry?                                    แปลว่า อะไรนะ ให้พูดเสียงสูงเช่นกัน

อะไรนะ ในประโยคอุทาน

Sarah is married and has two children.

ซาร่าแต่งงานแล้วนะ และมีลูก 2 คน

How about that! I’m really surprised.

อะไรนะ ฉันประหลาดใจจริง ๆ

(Visited 2,631 times, 1 visits today)