หลักการใช้ OPEN and OPENED ในภาษาอังกฤษ

open (โอเพ่น) เป็นคำคุณศัพท์ ส่วน opened (โอเพ่นดฺ) เป็นคำกริยา ทั้ง 2 คำ มีความหมายว่า “เปิด” ต่างกันเฉพาะหน้าที่
ตัวอย่าง

1. ทำหน้าที่คุณศัพท์ใช้ open
Are the banks open today?
วันนี้ธนาคารเปิดหรือเปล่า
There must be an open window somewhere – I can feel cold air coming in.
คงจะต้องมีหน้าต่างบาน ไหนสักบานที่เปิดอยู่ เพราะผมรู้สึกว่ามีกระแส ลมเย็นพัดเข้ามากระทบ

2. ทำหน้าที่กริยาใช้ opened (รูปช่อง 2, 3) ของคำว่า open
She opened her eyes and sat up.
เธอลืมตาและลุกขึ้นนั่ง
The safe was opened with dynamite.
ตู้เซฟถูกเปิดออกโดยใช้ระเบิด

หมายเหตุ คำว่า closed และ shut แปลว่า “ปิด’’ สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งเป็น adjectives และ verbs
ตัวอย่าง
Her eyes are closed/shut.
ตาของเธอปิด
She closed/shut her eyes.
เธอหลับตา

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 2,967 times, 6 visits today)