หน้าปกรายงานภาษาอังกฤษ วิธีเขียน และแบบฟอร์มการพิมพ์ปก

เมื่อฤดูการศึกษาเริ่มต้นขึ้น การทำรายงานก็จะตามมาเป็นเงาตามตัว เพื่อน ๆ ไม่ต้องเครียดไปนะคะ หากต้องทำรายงานเยอะ ๆ ถือเป็นการฝึกการจัดการเวลาก่อนที่จะเข้าสู่ชีวิตการทำงานจริง ๆ เพราะชีวิตการทำงานนั้นก็ต้องมีการส่งรายงานด้วยเหมือนกัน แถมไม่มีเพื่อนช่วยอีกตางหาก ต้องทำเองคนเดียว และถ้าเพื่อน ๆ ได้รับคำสั่งว่าต้องทำรายงานเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนปกรายงานเป็นภาษาอังกฤษก็เลยเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างหนึ่ง ลองมาดูกันค่ะเพื่อน ๆ จะทำหน้าปกรายงานภาษาอังกฤษได้แบบไหนบ้าง

วิธีเขียนหน้าปกรายงานเป็นภาษาอังกฤษ

หน้าปกรายงานภาษาอังกฤษ

การทำหน้าปกรายงานภาษาอังกฤษในรูปแบบ MLA   The Modern Language Association

Title : ชื่อรายงาน ให้พิมพ์บริเวณหนึ่งในสามส่วนแรกจากด้านบน

Your name : ชื่อของผู้จัดทำ ให้พิมพ์ต่ำลงมาสองนิ้วจากส่วนชองชื่อรายงาน

Your class information : ข้อมูลเกี่ยวกับวิชา ชื่ออาจารย์ และวันที่การทำรายงาน ให้พิมพ์ต่ำลงมาสองนิ้วจากชื่อของเรา

แล้วทำตัวอักษรให้เข้ากลาง ปรับขนาดตัวอักษรให้เหมาะสม

หน้าปกรายงานภาษาอังกฤษ

หรือจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเขียนหน้าปกรายงานภาษาอังกฤษ

Project Report

on

Title of the project (ชื่อรายงาน)

Submitted by

Your name (ชื่อผู้จัดทำ)

Registration No. (รหัสนักเรียน)

Present

prof. name (ชื่ออาจารย์)

Course (ชื่อวิชา)  Semester (ภาคการศึกษา)

Date (วันที่จัดทำ)

(Visited 104,873 times, 121 visits today)