หน้าปกรายงานภาษาอังกฤษ

หน้าปกรายงานภาษาอังกฤษ วิธีเขียน และแบบฟอร์มการพิมพ์ปก

เมื่อฤดูการศึกษาเริ่มต้นขึ้น การทำรายงานก็จะตามมาเป็นเงาตามตัว เพื่อน ๆ ไม่ต้องเครียดไปนะคะ หากต้องทำรายงานเยอะ ๆ ถือเป็นการฝึกการจัดการเวลาก่อนที่จะเข้าสู่ชีวิตการทำงานจริง ๆ เพราะชีวิตการทำงานนั้นก็ต้องมีการส่งรายงานด้วยเหมือนกัน แถมไม่มีเพื่อนช่วยอีกตางหาก ต้องทำเองคนเดียว และถ้าเพื่อน ๆ ได้รับคำสั่งว่าต้องทำรายงานเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนปกรายงานเป็นภาษาอังกฤษก็เลยเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างหนึ่ง ลองมาดูกันค่ะเพื่อน ๆ จะทำหน้าปกรายงานภาษาอังกฤษได้แบบไหนบ้าง

วิธีเขียนหน้าปกรายงานเป็นภาษาอังกฤษ

หน้าปกรายงานภาษาอังกฤษ

การทำหน้าปกรายงานภาษาอังกฤษในรูปแบบ MLA   The Modern Language Association

Title : ชื่อรายงาน ให้พิมพ์บริเวณหนึ่งในสามส่วนแรกจากด้านบน

Your name : ชื่อของผู้จัดทำ ให้พิมพ์ต่ำลงมาสองนิ้วจากส่วนชองชื่อรายงาน

Your class information : ข้อมูลเกี่ยวกับวิชา ชื่ออาจารย์ และวันที่การทำรายงาน ให้พิมพ์ต่ำลงมาสองนิ้วจากชื่อของเรา

แล้วทำตัวอักษรให้เข้ากลาง ปรับขนาดตัวอักษรให้เหมาะสม

หน้าปกรายงานภาษาอังกฤษ

หรือจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเขียนหน้าปกรายงานภาษาอังกฤษ

Project Report

on

Title of the project (ชื่อรายงาน)

Submitted by

Your name (ชื่อผู้จัดทำ)

Registration No. (รหัสนักเรียน)

Present

prof. name (ชื่ออาจารย์)

Course (ชื่อวิชา)  Semester (ภาคการศึกษา)

Date (วันที่จัดทำ)

(Visited 13,718 times, 9 visits today)