สุภาษิตภาษาอังกฤษน่าสนใจ ไว้เตือนใจ และเรียนรู้

สุภาษิต เป็นคำพูดที่เอาไว้เตือนใจ หรือเป็นคำที่คอยสอนใจเรา ให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตผ่านตัวอักษรที่ต้องตีความ ในภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกัน ย่อมมีสุภาษิตที่น่าสนใจ ในบางสุภาษิตอังกฤษอาจจะเหมือนกับสุภาษิตไทย แต่บางอย่างก็ไม่เหมือน เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน แต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะย้ำเตือนไม่ให้เราเดินทางผิด หือคอยเตือนให้เราระวังก่อนที่จะทำอะไรลงไป

สุภาษิตภาษาอังกฤษน่าสนใจ

สุภาษิตภาษาอังกฤษ

The pen is mightier than the sword.  

ปากกามีอำนาจมากกว่าดาบ

mightier มาจากคำว่า mighty ที่แปลว่ามีอำนาจ หรือยิ่งใหญ่

การโน้มน้าวใจคนด้วยความคิด หรือคำพูดดี ๆ ย่อมจะมีผลมากกว่าการใช้กำลังบังคับขู่เข็ญ

When in Rome, do as the Romans 

เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

สุภาษิตนี้ เรามักจะได้ยินบ่อย ๆ ที่หมายถึงว่า เราไปที่ไหน คนที่นั่นทำอย่างไร เราก็ทำไปตามอย่างนั้น จะได้ไม่ผิดแปลก แตกแยกอกมาจากคนกลุ่มใหญ่

No man is an island

ไม่มีใครสามารถอยู่คนเดียวได้ ทุกคนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

Better late than never

ช้า ๆ ดีกว่าไม่มา หรือว่า ช้าหน่อยแต่ดีกว่าไม่ทำไรเลย

Where there’s a will there’s a way.

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

เมื่อไหร่ที่เรามีความต้องการจะทำอะไรสักอย่าง เราก็จะมองเห็นหนทางที่จะเดินไป เพื่อคว้าความสำเร็จนั้นมา

Marry in haste, and repent at leisure.

ปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลาย

in haste แปลว่า อย่างรวดเร็ว

repent แปลว่า รู้สึกเสียใจ

at leisure แปลว่า อย่างช้า ๆ , เมื่อเวลาผ่านไป

การแต่งงานที่รีบร้อน ไม่ศึกษากันให้ดี ๆ ก่อน รีบแต่งจนเกินไป ก็จะมานั่งเสียใจภายหลัง

If you wish good advice, consult an old man.

ผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนเด็ก

ถ้าอยากได้คำแนะนำดี ๆ ควรจะไปปรึกษาผู้ใหญ่ เพราะเค้ามีประสบการณ์ชีวิตมามากกว่าเรา มองปัญหาได้ทะลุปรุโปร่งกว่าเรา

You can’t tell a book by its cover.

อย่าตัดสินคนจากภายนอก

cover แปลว่า หน้าปก

ดูแค่หน้าปก เราไม่รู้หรอกว่าเนื้อหาข้างในเป็นอย่างไร ก็เหมือนกับที่เรามองคนแค่ภายนอก ก็ไม่รู้ว่านิสัยของเค้าเป็นอย่างไร

Bad news travels fast.

ข่าวไม่ดี กระจายได้เร็ว

Don’t cross your bridges before you come to them.

อย่าตีตนไปก่อนไข้

อย่าเพิ่งข้ามสะพาน ก่อนที่คุณจะไปที่สะพาน หรือว่า อย่าเพิ่งกังวลกับปัญหาไปก่อน ทั้ง ๆ ที่มันยังไม่มีปัญหาอะไรเลย

You can’t take it with you when you die.

เราตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้

สอนว่าอย่ายึดติดกับสิ่งขึ้นต่าง ๆ เพราะเราตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้จริง ๆ นอกจากความดีที่ทำมา

Still waters run deep

น้ำนิ่งไหลลึก

คนที่ดูภายนอกเป็นคนนิ่ง ๆ เงียบ ๆ แต่ภายในอาจจะเป็นคนที่เข้มแข็ง หรือกำลังคิดอะไรอยู่โดยที่เราไม่ได้รู้ตัวก็ได้

Blood is thicker than water.  เลือดข้นกว่าน้ำ

When tha cat’s away the mice will play. แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง

The less men think, the more they talk. คนพูดมาก มักจะคิดน้อย

Easier said than done. พูดง่ายกว่าทำ

Two’s company, three’s a crowd. ก้างขว้างคอ

Set a beggar on horseback, and he’ll ride to the devil. กิ้งก่าได้ทอง

(Visited 3,386 times, 1 visits today)