คุณไปทำอะไร ถามในสิ่งที่ต้องทำเป็นภาษาอังกฤษ

วันนี้เรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องทำ โดยสามารถพูดได้ง่าย ๆ ด้วยประโยคภาษาอังกฤษที่เรานำเสนอในวันนี้ เพื่อให้เพื่อน ๆ สามารถตอบคำถาม หรือถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำนั้นได้ สนทนากับชาวต่างชาติรู้เรื่อง

คุณไปทำอะไร ภาษาอังกฤษ

A:    I’ve got to go to the train station.
(ฉันจะต้องไปสถานีรถไฟ)
B:    What do you have to go for?
(ไปทำอะไร)
A:    To meet my cousin from Haadyai.
(ไปรับญาติที่มาจากหาดใหญ่)
B:    Let me take you in my car.
(ขอให้ฉันเอารถไปส่งคุณนะ)
คำพูดภาษาอังกฤษอื่น ๆ เพื่อบอกสิ่งที่ต้องทำ
I’ve got to go to the train station.
I must                ฉันต้อง            I must go to the train station.
have to              ต้อง                  I have to go to the train station.
ought to            ควร                  I ought to go to the train station.
should               ควร                  I should go to the train station.
I’m supposed to    ฉันจำต้อง     I’m supposed to the train station.

คำถามภาษาอังกฤษ เพื่อสอบถามว่าทำไมจึงต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้
What do you have to go for?
Why do you have to go?
ทำไมคุณจึงต้องไป
What did you have to return for?
Why did you have to return?
ทำไมคุณจึงต้องกลับไป
What are you going to leave for?
Why are you going to leave?
ทำไมคุณจึงต้องรีบไป
What are you going back for?
Why are you going back?
ทำไมคุณจึงต้องกลับไป
What will you do that for?
Why will you do that for?
คุณจะทำเช่นนั้นทำไม

(Visited 17,405 times, 4 visits today)