สำนวน“when in Rome”ใช้ในกรณี

“เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม”

ความหมาย

ปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวิเศษณ์วลี; สำนวนไทย ประโยค

ตัวอย่าง

You should follow the manners and customs of the villagers you are visiting. When in Rome.

“นั่นแหละครับ ผมอยู่ในที่ยาก คุณก็ย่อมทราบดีแล้ว อยู่ในเมืองคนตาหลิ่ว ก็ต้องหลิ่วตาตาม”

(บทละครพูดเรื่อง แก้แค้น ของศรีอยุธยา)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “when in Rome” ย่อมาจากภาษาอังกฤษ ‘When in Rome, do as the Romans (do).’ ซึ่งหมายถึง การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ หรือทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วย หรืออยู่ใกล้ มีความหมายตรงกับสำนวนไทย ‘’เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำ ‘หลิ่ว’ ว่า เดียว หนึ่ง เช่น หลิ่วตา ดูด้วยตาข้างเดียว นกเขาหลิ่ว คอ นกเขาขันเสียงเดียว’ และกาญจนาคพันธ์ ให้ความหมายของคำ ‘ตาหลิ่ว’ ในหนังสือ สำนวนไทย ว่าคำ ‘ตาหลิ่ว’ ในสำนวน “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” หมายถึง คนตาเดียว คนตาบอดข้างเดียว มิใช่หมายถึง ทำตาหลิ่ว หรือหลิ่วตา ถ้าแปลสำนวนนี้ตามคำก็คือ เวลาที่เข้าเมืองที่มีคนตาบอดข้างเดียว ถึงแม้ตาเราจะไม่บอด ก็ต้องทำตาบอดตามเขาไปด้วย มิฉะนั้นก็จะผิดพวกกับเขา เข้ากับเขาไม่ได้ เมื่อเป็นสำนวนจึงหมายถึง ให้ประพฤติตนตามกาลเทศะ ที่ใดเขาประพฤติกันอย่างไร เมื่อเราเข้าไปอยู่ด้วย เราก็ควรจะประพฤติตามเขา แม้ว่าบางครั้ง เราอาจจะไม่เห็นด้วย เราก็ต้องทำตามมิฉะนั้นก็อาจมีผลร้ายกับตัวเราเองได้

(Visited 1,195 times, 1 visits today)