สำนวน“wasp-waisted”ใช้ในกรณี

“เอวเหมือนเอวมดตะนอย”

ความหมาย

เอวเล็กเอวบาง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ คุณศัพท์; สำนวนไทย ประโยค

ตัวอย่าง

This girl is wasp-waisted whereas the other has no waist.

ผู้หญิงคนนี้ผอมบางมาก เอวเหมือนเอวมดตะนอย

คำอธิบาย

คนอังกฤษอเมริกันและคนไทยมีความคิดตรงกันในการเปรียบคนที่มีเอวเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้หญิง เหมือนกับ แมลงที่มีเอวเล็ก คอดกิ่วตรงกลาง เช่น ตัวต่อ และมดตะนอย จึงทำให้เกิดสำนวน “wasp-waisted” และ “เอวเหมือนเอวมดตะนอย” ขึ้น คนส่วนมากมีความคิดว่า คนที่มีเอวเล็ก มีรูปร่างสวยกว่าคนที่มีเอวใหญ่ ฉะนั้นสำนวนนี้จึงอาจจะใช้กับคนที่มีรูปร่างสวย ไม่ผอมมาก แต่เอวเล็กเอวบาง เอวคอดกิ่ว เหมือนเอวมดตะนอยก็ได้ เช่น นางงามคนนี้รูปร่างสวย เอวคอดกิ่ว เหมือนเอวมดตะนอย

(Visited 350 times, 1 visits today)