สำนวน“the boot (shoe) is on the Other foot”หมายถึง

“กลับ (พลิก) หน้ามือเป็นหลังมือ”

ความหมาย

เหตุการณ์เปลี่ยนตรงกันข้ามกับที่เคยเป็น หรือ เคยคาดหมายไว้

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ ประโยค; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Soon after I went to work for another com­pany, my old boss came to me begging for a job. Now I am his boss, and the boot is on the other foot.

(Longman Dictionary of English Idioms)

ชีวิตของเขา กลับหน้ามือเป็นหลังมือ เขาเคยร่ำรวยมหาศาล บัดนี้ไม่มีอะไรเหลือต้องทำงานหาเช้ากินค่ำ เหตุการณ์กลับหน้ามือเป็นหลังมือ แทนที่จะเฉยเมยเย็นชากับเขาดังที่เธอเคยทำ เธอกลับเอาอกเอาใจเขาตลอดเวลา

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “the boot (shoe) is on the other foot” เปรียบรองเท้าที่ใส่ผิดข้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผิดคาด ตรงกันข้ามกับที่เคยเป็น ส่วนมากมักจะหมายถึง การเปลี่ยนจากที่เคยมีอำนาจไปเป็นหมดอำนาจ หรือ เปลี่ยนจากที่ไม่มีอำนาจไปสู่การมีอำนาจ ส่วนสำนวน ไทย “กลับหน้ามือเป็นหลังมือ” หรือ “พลิกหน้ามือเป็น หลังมือ” เปรียบเหตุการณ์ที่เปลี่ยนตรงข้ามกันเหมือนการเปลี่ยนหน้ามือให้เป็นหลังมือ เหตุการณ์ที่เปลี่ยนไม่จำเป็นจะต้องเป็นการเปลี่ยนจากมีอำนาจไปสู่ไม่มี หรือ ไม่มีอำนาจไปสู่มี อาจจะเป็นเหตุการณ์ใดก็ได้ที่ตรงข้ามกัน นอกจากนี้สำนวนนี้ยังหมายถึง ทำ หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วนั้นใหม่ให้ผิดไปจากเดิมทั้งหมด เช่น

“ถ้าจะเอาหมอไรเตอร์ไป การรักษาคงต้อง

กลับหน้ามือเป็นหลังมือ หมด”

(พระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ 5)

ฉะนั้นสำนวนไทย “กลับ (พลิก) หน้ามือเป็นหลังมือ” จึงมีความหมายกว้างกว่าสำนวนอังกฤษ “the boot (shoe) is on the other foot”

สำนวนไทย “กลับตาลปัตร” มีความหมายเช่นเดียวกับ “กลับ (พลิก) หน้ามือเป็นหลังมือ” คือ เปลี่ยนไปในลักษณะตรงข้ามกับที่จะพูดหรือจะทำเสียหมด ‘‘ตาลปัตร” คือ พัดใบตาลที่พระใช้ “กลับตาลปัตร” หมายถึง กลับ หรือ พลิก พัดจากหน้าหนึ่งไปสู่อีกหน้าหนึ่ง เช่นเดียวกับ กลับ (พลิก) หน้ามือเป็นหลังมือ เช่น เรื่องกลับตาลปัตร แทนที่เขาจะแต่งงานกับคนที่เขารัก กลับไปแต่งงานกับคนที่เขาไม่ชอบและเกลียดด้วย

(Visited 2,244 times, 3 visits today)