สำนวน“someone’s fingers itch”หมายถึง

“คันมือ”

ความหมาย

อยากจะทำบางสิ่งบางอย่าง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษประโยค; สำนวนไทยกริยา

ตัวอย่าง

I watched him mend the car knowing that he would not let me help though my fingers itched to try.

(Longman Dictionary of English Idioms)

เมื่อเห็นคนอื่นทำให้ไม่ได้ดังใจ เธอรู้สึก คันมือ อยากจะลงมือทำเสียเอง

คำอธิบาย

สํานวนอังกฤษ “someone’s fingers itch” มักจะตามด้วยกริยาที่มี ‘to’ นำหน้า (infinitive) ในภาษาอังกฤษเมื่อพูดถึง ‘นิ้วคัน’ หมายถึงอยากจะทำอะไรสักอย่าง แต่มักจะไม่ได้ทำ เพราะถูกห้าม คำ ‘itch’ มี ความหมายตรงกับ ‘คัน’ ในภาษาไทยซึ่งหมายถึง อยาก

คนไทยไม่พูด ‘‘คันนิ้ว” เมื่ออยากจะทำอะไร ดังที่ใช้ในภาษาอังกฤษ แต่เราใช้ ‘‘คันมือ” นอกจากนี้เรา มักจะใช้ ‘‘คันมือ” ในความหมายที่ว่าอยากตี อยากต่อยด้วย เช่น

“ยังจะทำแสนงอนค้อนข้าฤา

คันมือ จะใคร่ต่อยสักร้อยหน”

(สังข์ทอง พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2)

สำนวนไทย ‘‘คันมือ” บางทีก็พูดให้ยาวออกไป เป็น “คันมือคันไม้” หรือ “คันไม้คันมือ”

(Visited 195 times, 2 visits today)