สำนวน“silver tongue”แปลว่า

“ลิ้นทอง”

ความหมาย

พูดเก่ง พูดคล่อง จนใครๆ ก็เชื่อ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

He has a silver tongue. His speeches always impress his audiences.

“ฟังพลันนางผันค้อนพลางทางสนอง

ผะคะรู้อยู่สิ้นพ่อ ลิ้นทอง

เพราะต้องชิงชัยที่ไสยา”

( บทละครรามเกียรติ์ ของกรมพระราชวังบวรฯ)

คำอธิบาย

คนอังกฤษอเมริกันเปรียบคนที่พูดเก่ง พูดคล่อง จนใครๆ

ก็เชื่อว่ามีลิ้นเงิน เพราะเงินเป็นโลหะมีค่าซึ่งมีสีขาวเป็นประกาย เมื่อนำมาใช้กับเสียงหมายถึง เสียงที่แผ่ว เบาและชัดเจน เมื่อกล่าวถึงคนที่มีลิ้นเป็นเงินหมายถึง คนพูดเก่ง

ส่วนคนไทยใช้สำนวน “ลิ้นทอง” สำนวนนี้มาจาก การทำตะกรุดชนิดหนึ่ง มียันต์สำหรับลงตะกรุด เรียกว่า ยันต์สาริกา ทำให้พูดจาเป็นที่นิยมชมชอบของหญิงชายทั่วไป ‘สาลิกา’ แปลว่า นกขุนทอง เป็นนกที่พูดเก่ง ตะกรุดสาลิกามักทำด้วยทองเป็นแผ่นเล็กๆ ใส่อมไว้ใน ปากเรียกว่า ‘ลาลิกาลิ้นทอง’ ทำให้พูดเก่ง คำ ‘ลิ้นทอง’ จึงกลายเป็นสำนวนหมายถึง พูดเก่ง พูดดี เป็นที่นิยม นับถือของคน

(Visited 550 times, 1 visits today)