สำนวน“sell a pup”หมายความว่า

”ย้อมแมวขาย’’

ความหมาย

หลอกลวง เอาของไม่ดีมาตบแต่งเสียใหม่แล้วมาหลอกขาย ให้หลงเชื่อว่าเป็นของดี

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

When I drove the car home at night and found that the lights didn’t work I realized that I’d been sold a pup.

(Longman Dictionary of English Idioms)

“จับแมวมาลูบล้าง      สอดสี

ขายส่งแสนอัปรีย์       ชั่วช้า

เป็นคนคิดเอาดี          โดยร่อน ร่อนเฮย

ขายอื่น บ่ คิดค้า         คิดย้อมแมวขาย”

(โคลงสุภาษิตเก่า)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “sell a pup” มาจากการหลอกขายลูกสุนัขพันธุ์ไม่แท้ พันธุ์ไม่ดี โดยหลอกคนซื้อว่าเป็นลูกสุนัขพันธุ์ดี หรือพันธึแท้ ต่อเมื่อคนซื้อไปแล้วจึงพบว่า ถูกหลอก เมื่อเป็นสำนวนหมายถึง หลอกขายสิ่งซึ่งไม่ดีจริงตามที่บอก หรือไม่ดีจริงตามที่คนซื้อคิด

สำนวนไทย “ย้อมแมวขาย” มาจากความนิยมเลี้ยงแมวของคนไทยสมัยก่อน ซึ่งมักจะเลี้ยงแมวกันทุกบ้านและเลี้ยงดูอย่างดี อาบน้ำให้เช้าเย็น และทาแป้งให้ บางคนอาบน้ำแมวแล้วก็ทาขมิ้นเหลืองให้ บางคนอาบน้ำแมวแล้วก็ทาขมิ้นกับปูนแดงทั้งตัวเหมือนกับย้อมแมวเป็นสีต่างๆ จึงเกิดสำนวนว่า “ย้อมแมวขาย’’ ซึ่งหมายความว่า หลอก ลวง เอาของไม่ดีมาทำเสียใหม่แล้วมาหลอกให้หลงเชื่อ ว่าเป็นของดี

สำนวนอังกฤษและสำนวนไทยคู่นี้ มีความหมายตรงกันและมีการเปรียบเทียบคล้ายคลึงกัน คือเปรียบกับการขายสัตว์เหมือนกัน สำนวนอังกฤษเปรียบกับการหลอกขายลูกสุนัข ส่วนสำนวนไทยเปรียบกับการหลอกขายแมว

(Visited 388 times, 1 visits today)