สำนวน“rub shoulders (with)”ความหมาย

“กระทบไหล่”

ความหมาย

เข้าไปอยู่ใกล้ เข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกัน พบ และปะปนกันไป

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

If you go through the markets of Istanbul, you will rub shoulders with people of many races.

(Common English Sayings)

ถ้าคุณไปงานแจกตุ๊กตาทองคืนนี้ คุณจะได้กระทบไหล่ดาราชื่อดังทั้งหลาย

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “rub shoulders (with)’’ บางทีก็ใช้ ‘rub elbows (with)’’ การถูไหล่หรือข้อศอกกับใคร แสดงว่า เข้าไปอยู่ใกล้คนๆ นั้น เมื่อใช้เป็นสำนวน หมายถึง เข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรือเข้าไปอยู่ใกล้กัน ปะปนกัน เช่น City people and country people, old and young, rub elbows at the horse show. (A Dic tionary of American Idioms)

สำนวนไทย “กระทบไหล่” เป็นสำนวนใหม่ซึ่ง คงจะมาจากสำนวนอังกฤษ “rub shoulders’’ สำนวนนี้บางทีก็พูดให้ต่างออกไปเป็น “ตีไหล่” หรือ ‘’ชนไหล่” เช่น คุณโชคดีมากที่มีโอกาส ชน ไหล่กับบุคคลสำคัญในวงการต่างๆ

(Visited 346 times, 1 visits today)