สำนวน“reap what others have sowed (sown)”คือ

“ชุบมือเปิบ”

ความหมาย

ถือโอกาสเอาผลประโยชน์จากสิ่งที่คนอื่นทำด้วยความยาก ลำบากมาเป็นของตนเอง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Middleman, by the nature of their work, reap what others have sown.

เธอทำงานมาด้วยความเหนื่อยยาก แต่เขากลับเป็นฝ่าย ชุบมือเปิบ ช่างไม่ยุติธรรมเสียจริงๆ

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “reap what others have sowed (sown)” มาจากการทำนา ซึ่งมีการหว่านเมล็ดข้าวและเก็บเกี่ยว ปรกติชาวนาที่หว่านเมล็ดข้าวจะเป็นผู้ที่เก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งเติบโตขึ้นจากเมล็ดเหล่านั้น ในเมื่อชาวนาได้ทำงานด้วยความยากลำบากมาตลอดก็ย่อมจะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานของตน แต่สำนวนข้างต้นกล่าวถึงคนที่เก็บเกี่ยวข้าวที่ตนไม่ได้หว่าน คนเช่นนี้เป็นคนเอาเปรียบถือเอาผลประโยชน์จากสิ่งที่คนอื่นทำด้วยความยากลำบากมาเป็นของตนเอง

สำนวนไทย “ชุบมือเปิบ” มาจากการกินข้าวในสมัยก่อน ซึ่งใช้มือ ไม่ได้ใช้ช้อนซ่อม ผู้ที่จะกินข้าว จะเอามือชุบน้ำให้เปียกเสียก่อนเป็นการล้างมือ และเพื่อทำให้ข้าวไม่ติดมือแล้วจึงเปิบข้าว คำ ‘เปิบ’ แปลว่า เอาข้าวเข้าปาก คนที่ไม่ช่วยทำอาหารแต่พอถึงเวลากินก็มากิน เป็นคนเอาเปรียบ เรียกว่า “ชุบมือเปิบ” ฉะนั้น สำนวนนี้จึงมีความหมายเช่นเดียวกับสำนวนอังกฤษ “reap what others have sowed (sown)”

(Visited 236 times, 1 visits today)