สำนวน“pull strings”การใช้

“ใช้เส้น”

ความหมาย

ใช้อำนาจ หรือ อิทธิพลอย่างไม่เปิดเผยในกิจการต่างๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

“Most of the girls come from rich families.  Their parents are horrified and don’t want their children to be named. Important men have been pulling strings to keep it quiet.”

(News of the World 3 Nov 74)

เขาสามารถเข้าทำงานในบริษัทนี้โดยไม่ต้องใช้เส้นเข้าด้วยความสามารถของตนเองแท้ๆ

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “pull strings” มาจากการดึงหุ่น (pup­pets) ซึ่งมีเชือกผูกอยู่ตามแขนและขาของหุ่น เมื่อจะให้หุ่นทำท่าทางอย่างไรก็ดึงเชือกนั้น ใช้เป็นสำนวน หมายถึง การใช้อำนาจ หรืออิทธิพลให้ได้สิ่งที่ต้องการ โดยมากมักจะเป็นการลับๆ ไม่เปิดเผย

สำนวนไทย ”ใช้เส้น’’ ซึ่งบางครั้งก็พูดให้ยาวออกไปคือ “ใช้เส้นสาย” คำ ‘เส้น’ เป็นสำนวนหมายความว่า ทาง ช่อง รสนิยม จุด สิ่งที่ก่อให้เกิดความพอใจ มาจากการนวดเพื่อช่วยบำบัดความปวดเมื่อยของร่างกาย โดยหมอนวดจะนวดและจับเส้นหรือเอ็นตามตัว คำ ‘เส้น’ ก็เลยกลายเป็นสำนวนใช้พูดต่างๆ ออกไป เช่น ‘‘จับเส้นถูก” หมายถึง เข้าถูกช่องถูกทาง ทำให้เป็นผลดี “เส้นดี” หรือ “เส้นสายดี’’ หมายถึงมีอะไรดีที่จะทำให้บังเกิดผล และ ”ถูกเส้นกัน” หมายถึง มีรสนิยมถูกกัน สำนวน‘‘ใช้เส้น” หมายถึงใช้ช่องทาง หรืออำนาจที่มีอยู่เพื่อให้บังเกิดผล ให้ผลดีตามที่ต้องการ บางทีก็พูดว่า “มีเส้น’’ หมายถึงมีช่องทางที่จะให้บังเกิดผล มีผู้ใหญ่ ผู้มีอำนาจ มีอิทธิพลให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ปัจจุบันมีสำนวน ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆ เกี่ยวกับสำนวน ‘‘เส้น”คือ “เส้นหมี่’’ “เส้นก๋วยเตี๋ยว” ‘’เส้นใหญ่” “เส้นหมี่’’ ซึ่งมีเส้นเล็กกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยว หรือ เส้นใหญ่ หมายถึง ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลไม่มาก ส่วน “เส้นก๋วยเตี๋ยว” หรือ “เส้นใหญ่” หมายถึงผู้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจ หรือ อิทธิพลมาก ฉะนั้นการช่วยเหลือ หรือ สนับสนุนย่อมจะบรรลุผลสำเร็จ เช่น เขาพยายามใช้เส้น เพื่อขอตำแหน่ง แต่บังเอิญเส้นที่ใช้เป็นเพียง เส้นหมี่ จึงยังไม่ได้ ถ้าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว ก็คงจะเรียบร้อยแล้ว

(Visited 717 times, 1 visits today)