สำนวน“penny wise (and) pound foolish”หมายถึง

“เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย”

ความหมาย

คิดเล็กคิดน้อยกับสิ่งที่ไม่สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกลับมองข้ามไป เสียเพียงเล็กน้อยไม่ยอมเสีย แต่แล้วกลับกลายเป็นต้องเสียมากไปกว่านั้น

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ สำนวนไทย ประโยค

ตัวอย่าง

Isn’t he penny wise and pound foolish to buy that expensive automobile, and yet claim he can’t afford a good pair of shoes?

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

รถของเขาเสียเล็กน้อย แต่เขาไม่ยอมเอาไปซ่อม เพราะเห็นว่ายังพอขับได้ และไม่อยากจะเสียเงิน พอนานเข้าเครื่องเสียหมด ต้องยกเครื่องใหม่ทั้งคัน นี่แหละหนา เขาว่า เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “penny wise (and) pound foolish” ใช้พูดเตือนใจคนที่ระมัดระวังกับสิ่งเล็กน้อย แต่ไม่ระวังกับสิ่งสำคัญหรือมองข้ามไป ไม่ยอมจ่ายเงินกับของเล็กน้อย แต่กลับไปจ่ายเงินจำนวนมากกับของซึ่งใหญ่กว่า สำนวนนี้เอาเงินเพ็นนี (penny) มาเปรียบกับเงินปอนด์ (pound) เงินเพนนีมีค่าเพียงเล็กน้อย ส่วนเงินปอนด์มีค่ามากกว่ามาก ปัจจุบันตามระบบมาตราเงินตราอังกฤษ หนึ่งร้อย เพนนีมีค่าเท่ากับหนึ่งปอนด์

สำนวนไทย “เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย” เป็นสำนวนเปรียบเปรยคนที่ขี้เหนียว ไม่ค่อยจะยอมเสียเงินง่ายๆ แม้จะเป็นเงินเพียงเล็กน้อย แต่ในที่สุดกลับต้องเสียมาก เพราะความจำเป็นบังคับให้ต้องเสีย

สำนวนอังกฤษและสำนวนไทยคู่นี้ มิได้มีความหมายตรงกันทีเดียว มีความหมายคล้ายคลึงกันเฉพาะส่วนแรก คือ หมายถึงระมัดระวัง หรือ คิดเล็กคิดน้อยกับการจะต้องจ่ายเงินเพียงเล็กน้อย สำนวนอังกฤษมีความหมายต่อไปอีกว่า ไม่ระมัดระวัง หรือกลับยอมจ่ายเงินมากๆ กับของใหญ่ๆ หรือของที่มีราคาแพงกว่ามาก ส่วนสำนวนไทยมีความหมายต่อไปอีกว่า แต่กลับต้องเสียเงินมากทีหลัง เป็นเพราะไม่ยอมเสียเล็กน้อยแต่แรก ฉะนั้น สำนวนอังกฤษจึงต่างจากสำนวนไทยในความหมายนี้

(Visited 1,816 times, 1 visits today)