สำนวน“look like a drowned rat”แปลว่า

“เหมือนลูกหมาตกน้ำ”

ความหมาย

เปียกโชกไปทั้งตัว

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย วิเศษณ์วลี

ตัวอย่าง

After the storm, she looked like a drowned rat.

(Longman Dictionary of English Idioms)

เขากลับมา เหมือนลูกหมาตกน้ำ เพราะไปติดฝนอยู่หลายชั่วโมง

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “look like a drowned rat” และ สำนวนไทย “เหมือนลูกหมาตกน้ำ” มีความคล้ายคลึงกันในการเปรียบคนที่เปียกโชกไปทั้งตัวเหมือนสัตว์ที่ตกน้ำ หรือจมน้ำ สำนวนอังกฤษเปรียบกับ ‘หนู’ ส่วนสำนวนไทยเปรียบกับ ‘ลูกหมา’ อาจจะเป็นเพราะว่า คนอังกฤษ อเมริกันคุ้นกับภาพของหนูที่จมน้ำตาย และคนไทยมักจะพบเห็นลูกหมาตกน้ำบ่อยๆ

(Visited 936 times, 2 visits today)