สำนวน“lick someone’s boots”ความหมาย

“เลียแข้งเลียขา”

ความหมาย

ประจบ เอาใจ ทำให้เป็นที่ชอบใจ ส่วนมากมักจะหมายถึง การลดตัวเองลง ในการพยายามเอาใจผู้มีอำนาจ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

A wise king would not want his friends and officials to lick his boots. (A Dictionary of American Idioms)

ผู้บังคับบัญชาคนนี้ชอบให้ลูกน้องมาเลียแข้งเลียขา คนไหนเอาใจมากก็จะได้เลื่อนตำแหน่งเร็ว

คำอธิบาย

คำ ‘lick’ หรือ เลีย มาจากลักษณะของแมวที่ชอบเลียเคล้าเคลียอยู่กับคน แสดงการประจบ เมื่อใช้เป็นสำนวน จึงหมายถึงการประจบเอาใจ สำนวนอังกฤษกล่าวถึงการเลียรองเท้า ส่วนสำนวนไทย กล่าวถึงการเลียแข้งขา ทั้งรองเท้า แข้งขา เป็นของต่ำที่ไม่ควรจะเลีย เมื่อใช้เป็น สำนวนจึงหมายถึง การลดตัวเองลง เหมือนเป็นทาส เพื่อประจบเอาใจผู้ที่อยู่สูงกว่า มีอำนาจ ทั้งนี้เพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างด้วย

(Visited 651 times, 3 visits today)