สำนวน“kill two birds with one stone”แปลว่า

“ยิงทีเดียวได้นกสองตัว”

ความหมาย

ทำอย่างเดียวหรือครั้งเดียวแต่ได้ผลสองอย่าง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

We can visit Aunt Jennie and also see New York City on the same trip, thus killing two birds with one stone.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

ตำรวจที่ไปจับคนเล่นการพนันเมื่อคืนนี้ จับผู้ร้ายที่ลอบขโมยรถคนที่ไปเล่นได้ด้วย เท่ากับเป็นการยิงทีเดียวได้นกสองตัว

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “kill two birds with one stone” และสำนวนไทย “ยิงทีเดียวได้นกสองตัว” มีความหมายตรงกันและมีการเปรียบเทียบที่เหมือนกัน มาจากการยิงนก สำนวนอังกฤษสำนวนนี้เป็นสำนวนเก่า ซึ่งพบว่า ใช้ในราวปี ค.ศ. 1656 ในสมัยนั้นคงจะยังไม่มีการใช้ปืน ฉะนั้นการยิงนก ก็คงจะยิงด้วยเครื่องมือที่ทำด้วยไม้ และยาง สิ่งที่ใช้ยิงก็คือหินก้อนเล็กๆ ในสำนวนนี้จึงใช้คำ ‘stone’ ส่วนสำนวนไทยไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่ใช้ยิง อย่างไรก็ตามก็กล่าวถึงการยิงนกที่ยิงทีเดียว หรือครั้งเดียว และได้นกสองตัว เช่นเดียวกับสำนวนอังกฤษที่กล่าวว่า ฆ่านกสองตัว (โดยยิง) ด้วยหินก้อนเดียว หมายถึงการกระทำเพียงครั้งเดียวแต่ให้ผลถึงสองประการ สำนวนไทย “ยิงทีเดียวได้นกสองตัว” อาจจะมาจากสำนวนอังกฤษก็ได้โดยที่คนไทยรับความคิดมาจากสำนวนอังกฤษ แล้วมาดัดแปลงคำเล็กน้อย

(Visited 1,417 times, 4 visits today)