สำนวน“It’s a small world”ใช้กับเหตุการณ์

“โลกแคบ”

ความหมาย

พบกับคนที่เคยพบหรือรู้จักในอดีต โดยไม่ได้คาดคืดว่าจะพบกันอีก หรือมีกิจเกี่ยวข้องกันอีก

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ ประโยค; สำนวนไทย ประโยค

ตัวอย่าง

When I was introduced to the new boss, I realized that we’d both been to the same school. It’s a small world.

(Longman Dictionary of English Idioms)

โลกช่างแคบเสียจริงๆ ไปๆ มาๆ ก็พบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกันเลยกว่า 10 ปีแล้ว

คำอธิบาย  

สำนวนอังกฤษใช้ ‘โลกเล็ก’ ส่วนสำนวนไทยใช้ ‘โลก แคบ’ แต่มีความหมายเหมือนกัน เป็นสำนวนที่พูดเมื่อพบกับคนที่เคยพบหรือรู้จักมาก่อน และจากกันไป ให้ความรู้สึกว่า โลกหรือสังคมของคนเรามีอาณาเขตไม่กว้างใหญ่นัก คนในสังคมที่กระจัดกระจายแยกย้ายไปตามส่วนต่างๆ วนไปวนมาก็มาพบกันอีก

(Visited 1,109 times, 3 visits today)