สำนวน“in the bag”แปลว่าอะไร

“แน่เหมือนแช่แป้ง”

ความหมาย

แน่นอน ไม่มีข้อสงสัย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ บุพบทวลี ทำหน้าที่ขยายนาม สำนวนไทย วิเศษณ์วลี

ตัวอย่าง

No election is ever in the bag, for anyone, until the last vote is in the ballot box.

(Daily Mirror 10 Oct 74)

แน่เหมือนแช่แป้ง เขาต้องกลับมาคิดบัญชีกับคุณ เพราะเขาไม่เคยปล่อยให้ใครหยามน้ำหน้าเขาได้ง่ายๆ

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “in the bag” คงจะมาจากนายพรานที่ยิงนกหรือสัตว์อื่นได้แล้วเอาใส่ถุงกลับบ้าน ฉะนั้นเป็นที่แน่นอนว่านายพรานจะต้องได้สัตว์ที่ยิงไว้เอาไปทำอาหาร หรือขาย เมื่อใช้เป็นสำนวนจึงหมายถึง แน่นอน ผลเป็นจริงตามที่คิด ตามที่ต้องการ

สำนวนไทย “แน่เหมือนแช่แป้ง” มาจากการแช่ แป้ง ในการทำอาหารบางอย่างจะต้องเอาแป้งมาแช่น้ำทิ้งไว้ก่อน ถ้าได้ลงมือแช่แป้งแล้วละก็ แสดงว่าจะทำอาหารแน่นอน ทำจริง มิฉะนั้นแป้งที่แช่ไว้ก็จะเสียเปล่าๆ ฉะนั้นจงเกิดสำนวน “แน่เหมือนแช่แป้ง’’ ซึ่งบางครั้งก็พูดเป็นรูปปฏิเสธ คือ “ไม่แน่ไม่แช่แป้ง’’ สำนวนนี้มักใช้คู่กับอีกสำนวนหนึ่งคือ “ไม่จริงไม่ยิงปืน” ซึ่ง หมายถึง ทำจริง เอาจริง แน่นอน เหมือนกัน สำนวนนี้มาจากพิธีในสมัยก่อนมักจะยิงปืนเป็นสัญญาณ เมื่อยิงปืน ก็หมายความว่า เริ่มงาน หรือ เริ่มพิธี เช่น การแต่งงาน จะเคลื่อนขบวนก็มีการยิงปืน ฉะนั้นถ้ายิงปืนเมื่อไร แสดงว่าทำแน่ มีพิธีแน่

นอกจากสำนวน “in the bag” ในภาษาอังกฤษ มีสำนวนอื่นอีกหลายสำนวนที่หมายถึง แน่นอน ไม่ต้องสงสัย โดยใช้ในรูปเปรียบเทียบ เช่น “(as) sure as eggs is eggs” มักจะพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอน เช่น As sure as eggs is eggs, they will be mar­ried in less than a year.

(Longman Dictionary of Englsih Idioms)

“(as) sure as fate” คำ ‘fate’ หมายถึง โชคชะตา ซึ่งมีอำนาจในการควบคุมวิถีชีวิตของสิ่งต่างๆ การฝืนชะตาเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ ฉะนั้นชะตาได้กำหนดอะไรไว้จึงเป็นสิ่งที่แน่นอน เช่น It’s going to rain this afternoon, sure as fate.

“(as) sure as hell” สำนวนนี้คล้ายคลึงกับ “(as) sure as fate” หมายถึง แน่นอน ไม่มีข้อสงสัย มักจะใช้พูดเน้น สนับสนุนความคิดเห็น ความเชื่อ ข้อเท็จจริงต่างๆ แต่ฟังไม่ค่อยสุภาพนัก มักจะพูดใน หมู่เพื่อนฝูงหรือคนสนิทกัน เช่น He promised that he’d leave his job if the boss was ever rude to him again, and sure as hell that’s exactly what he did.

(Longman Dictionary of English Idioms)

(Visited 903 times, 1 visits today)