สำนวน“(from) the bottom of one’s heart”แปลว่า

“น้ำใสใจจริง

ความหมาย

ความรู้สึกที่แท้จริง ความจริงใจ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี มักจะใช้ตามหลังบุพบท ‘from’ หรือ ‘at’; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

A mother loves a baby from the bottom of her heart.

(A Dictionary of American Idioms)

“กล่าวแกล้งแสร้งทูลพระชนนี

ทั้งนี้เพราะกรรมได้ทำไว้

แต่ น้ำใสใจจริง ของข้า

จะรักใคร่เงาะป่านั้นหาไม่”

(สังข์ทอง พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “(from) the bottom of one’s heart’’ อาจจะพูดได้อีกแบบหนึ่งว่า “with all one’s heart” หมายถึง ด้วยความรู้สึกที่แท้จริง ด้วยความจริงใจมิได้เสแสร้ง สำนวนนี้คนไทยนำมาพูดเหมือนกัน คือ “จากส่วนลึกของหัวใจ” มีความหมายเหมือนสำนวน อังกฤษ สำนวนไทยแท้ๆ ซึ่งมีความหมายเช่นนี้ คือ ‘น้ำใสใจจริง’ หมายถึงน้ำใจที่บริสุทธิ์แท้จริง ความจริงใจ

(Visited 618 times, 1 visits today)