สำนวน“close to home”แปลว่า

“ถูกใจดำ”

ความหมาย

ตั้งข้อสังเกต พูดถึงสิ่งที่ตรงกับความในใจของคนฟัง พูดถึงสิ่งที่ไปสะกดจุดอ่อนของคนฟัง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวิเศษณ์วลี; สำนวนไทย วิเศษณ์วลี

ตัวอย่าง

She is very sensitive about being the oldest of our friends; when you said that everyone you knew looked middleaged, it came very close to home.

(Longman Dictionary of English Idioms)

“เขาว่า ถูกใจดำ ทำหน้าเง้า

เร้าเร้าเต้นหลบจะตบตี”

(บทละครรามเกียรติ์ ของกรมพระราชวังบวรฯ)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “come close to home’’ คำ ‘home’ ในที่นี้หมายถึง ความจริง ความรู้สึกที่แท้จริง สำนวนนี้จึงหมายถึง การพูดใกล้ หรือตรงความจริง โดยเฉพาะจุดอ่อนของคนฟัง ซึ่งตรงกับสำนวนไทย “ถูกใจดำ” สำนวนนี้มาจากการยิงเป้าที่ทำเป็นชุดดำไว้ตรงกลาง ถูกจุดดำกลางเป้า จึงหมายถึงพูดตรงตามที่คิดนึก หรือ ตรงกับความในใจ

สำนวน “ถูกใจดำ” คล้ายคลึงกับ ‘‘แทงใจดำ’’ แต่ต่างกันที่ความรู้สึก ‘‘พูดถูกใจดำ” หมายถึง พูดตรงกับความในใจ แต่พูด “แทงใจดำ” มีความรู้รู้สึกว่า ผู้พูดมีเจตนาที่จะแกล้งพูดให้กระเทือนใจ สำนวน “แทงใจดำ” มีความหมายใกล้เคียงกับสำนวนอังกฤษ “strike (hit) home” ซึ่งหมายถึง การตั้งข้อสังเกตที่ไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนอื่นตรงตามที่ต้องการหรือตั้งใจไว้

(Visited 944 times, 1 visits today)