สำนวน“catch somebody redhanded”

“จับได้คาหนังคาเขา”

ความหมาย

จับผิดได้ ในขณะที่กำลังทำการทุจริตอยู่ หรือหลังจากที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The police caught Bill Sykes red-handed with his pocket full of jewels.

(Common English Sayings)

I came into my room and caught her red- handed going through my desk.

(Longman Dictionary of English Idioms)

“เจ้าหมอนั่นถูกจับขณะที่กำลังจะเปิดตู้นิรภัยอยู่ทีเดียว ลงจับได้คาหนังคาเขาอย่างนี้ก็คงถูกขังคุกหลายปีแน่” (ภาษา-พาสาร)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “catch somebody redhanded” มาจากการจับกุมฆาตกรในขณะที่พ่อของฆาตกรยังเปื้ยนเลือด อยู่ซึ่งแสดงว่า จับได้ในขณะที่ทำผิด หรือเพิ่งจะทำผิด เสร็จสิ้นใหม่ๆ มีความหมายเช่นเดียวกับสำนวนไทย

”จับได้คาหนังคาเขา’’ ซึ่งอาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า “จับได้คาหนังคาเขา”

สำนวน “จับได้คาหนังคาเขา” มาจากการลักขโมย วัวควาย เจ้าของวัวควายที่ถูกขโมยคงจะแกะรอยตามไป จนพบผู้รายกำลังลมวัวควาย และกำลังเชือดเนื้อ ถือหนังสัตว์นั้นอยู่ สำนวน “จับได้คาหนังคาเขา’’ จึงหมายถึง จับได้ขณะที่หนังกับเขาควายอยู่ที่ตัวขโมย จับได้ขณะทำการทุจริต ส่วนสำนวน “จับได้คาหนังคาเขา’’ หมายความว่า จับได้ขณะที่คนขโมยกำลังขี่อยู่บนหลังควายทีเดียว สำนวนเดิมอาจจะเป็น ‘หนัง’ แล้วพูดเพี้ยนมา เป็น ‘หลัง’ หรือเดิมอาจจะเป็น ‘หลัง’ แล้วพูดเพี้ยน เป็น ‘หนัง’ ก็ได้ อย่างไรก็ตามสำนวนทั้งคู่มาจากการขโมยวัวควายเหมือนกัน และมีความหมายเหมือนกัน

(Visited 1,033 times, 1 visits today)