สำนวน“buy a pig in a poke”ความหมายคือ

“หลับหูหลับตาซื้อ”

ความหมาย

ซื้อของโดยไม่ได้ดูว่าของที่ตนซื้อดีจริงหรือไม่ สักแต่ว่า ซื้อก็ซื้อเรื่อยไป

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Buying land by mail is buying a pig in a poke : sometimes the land turns out to be under water.

(A Dictionary of American Idioms)

ผลไม้พวกนี้เน่าทั้งนั้น เธอหลับหูหลับตา ซื้อมาได้

คำอธิบาย

ในสำนวนอังกฤษ “buy a pig in a poke” คำ ‘poke’ หมายถึง ‘bag’ หรือ ‘sack’ เป็นคำภาษาถิ่น ซึ่งต่อมากลายเป็นคำ ‘pocket’ สำนวนนี้เชื่อกันว่ามาจากงานประจำท้องถิ่นในประเทศอังกฤษเมื่อหลายศตวรรษมาแล้ว มีชายเจ้าเล่ห์คนหนึ่งพยายามจะขายแมวในถุง โดยหลอกคนซื้อว่าเป็นลูกหมู คนซื้อถ้าไม่เปิดถุงออกดูว่าเป็นลูกหมูจริงหรือเปล่า ก็จะได้แมวไป เมื่อนำมาใช้เป็นสำนวนจึงหมายถึง การซื้อของโดยไม่ได้ตรวจตราดูให้ดีว่าของที่ตนจะซื้อเป็นของดีจริงหรือไม่ เป็นสำนวนเก่า สำนวนอังกฤษอีกสำนวนหนึ่งซึ่งมาจากการหลอกให้ซื้อแมว โดยบอกว่าเป็นหมูเหมือนกันคือ “let the cat out of the bag” หมายถึง การเปิดเผยความลับ เช่น We wanted to surprise Mary with a birthday gift, but Allen let the cat out of the bag by asking her what she would like. (A Dictionary of American Idioms) ความลับที่เปิดเผยนี้ หมายถึงความลับที่เอาแมว มิใช่ลูกหมูใส่ถุงขาย

สำนวนไทย “หลับหูหลับตาซื้อ’’ มีความหมายคล้ายคลึงกับสำนวนอังกฤษ “buy a pig in a poke” แต่มีการเปรียบเทียบที่เข้าใจได้ง่ายกว่าสำนวนอังกฤษคือ ถ้าเราหลับตาซื้อของ เราจะไม่เห็นของที่ซื้อ ไม่ทราบว่าของที่จะซื้อเป็นของดี หรือเป็นของที่เราต้องการจะซื้อ จริงหรือไม่

(Visited 364 times, 1 visits today)