สำนวน“break the (a) record” คือ

“ทำลายสถิติ”

ความหมาย

ทำลายสถิติใหม่ ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Demand for Krugers (Krugerrands, gold coins) is breaking all records.

(Daily MaiI 4 Nov 74)

นักวิ่งลมกรดคนนี้ ทำลายสถิติของโลก และสถิติของตัวเองที่ได้ทำไว้เมื่อปีที่แล้ว

คำอธิบาย

สำนวน “break the (a) record” บางทีก็ใช้ “beat the (a) record” และ “cut the (a) record” คำ ‘record’ หมายถึงสิ่งที่จดบันทึก หรือเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน แสดงว่ามีคนทำแล้ว เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว การทำลายสิ่งที่ได้ทำมาแล้ว หมายความว่า ทำให้มีสิ่งใหม่ที่เหนือกว่า ทำให้ต้องทิ้งที่จดบันทึกไว้เดิมแล้วบันทึกใหม่ สิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดี หรือไม่ดีก็ได้ เช่น Smith broke the record in both the high jump and the one-hundred meter dash. (Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage) He breaks the record for being late.

สำนวนไทย “ทำลายสถิติ” เป็นสำนวนใหม่ที่คนไทยเอามาจากสำนวนอังกฤษ “break the (a) re­cord” และใช้กันจนแพร่หลายในปัจจุบัน มักจะใช้กันมากในวงการกีฬา

(Visited 1,194 times, 1 visits today)