สำนวน“bite the hand that feeds one”หมายถึง

“เลี้ยงไม่เชื่อง”

ความหมาย

การแสดงความอกตัญญูต่อผู้มีบุญคุณแก่ตน เนรคุณ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี ; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The man had worked for the company for several years. When he was caught stealing, his employer felt that he had bitten the hand that fed him.

(Longman Dictionary of English Idioms)

เด็กคนนี้ เลี้ยงไม่เชื่อง เราสู้อุตส่าห์เลี้ยงดูอย่างดี ยังพาคนเข้ามาขโมยของในบ้านไปอีก

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “bite the hand that feeds one” และสำนวนไทย “เลี้ยงไม่เชื่อง” มีความหมายและการเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกัน สำนวนทั้งคู่เปรียบกับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข สัตว์เลี้ยงที่กัดมือคนที่ให้อาหารแก่มัน เป็นสัตว์เลี้ยงไม่เชื่อง ไม่รู้จักบุญคุณของเจ้าของ ซ้ำยังกล้าทำร้ายเจ้าของอีกด้วย เมื่อเปรียบกับคน จึงหมายถึงคนที่ไม่รู้จักบุญคุณของผู้ที่เคยช่วยเหลือ หรือเคยมีบุญคุณแก่ตน กลับตอบแทนบุญคุณผู้นั้นด้วยการทำร้าย หรือนำความเดือดร้อนมาให้

สำนวนไทยอีกสำนวนหนึ่งที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนี้คือ “กินบนเรือน ขี้บนหลังคา” สำนวนนี่เปรียบกับสัตว์เลี้ยงเช่นกัน มักจะหมายถึงแมว เพราะแมวชอบปีนป่ายไปอยู่บนหลังคา แมวที่มีนิสัยไม่ดีกินแล้วไปถ่ายบนหลังคา ถือว่าเป็นเสนียด ทำความสกปรก ใช้เป็นสำนวนเปรียบกับคนที่อาศัยบ้านคนอื่นอยู่ ไปทำเรื่องไม่ดีขึ้นในบ้าน ทำให้เจ้าของบ้านต้องเดือดร้อน เสื่อมเสียแสดงการเนรคุณต่อผู้มีบุญคุณ เช่น เธออาศัยอยู่กับป้า ซึ่งเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู แต่กลับเอาป้าไปนินทา ให้คนอื่นฟัง นี่เข้าทำนอง กินบนเรือน ขี้บนหลังคา

(Visited 1,185 times, 1 visits today)