สำนวน“a wolf in sheep’s clothing”หมายถึง

“หน้าเนื้อใจเสือ”

ความหมาย

คนไม่ดีที่แสร้งทำเป็นคนดี คนที่มีจิตใจชั่วร้ายแต่แสร้งทำเป็นคนซื่อๆ ศัตรูที่แฝงกายอยู่ในร่างของมิตร

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย ประโยค

ตัวอย่าง

Mr. Black was fooled by the salesman’s man­ners until he showed that he was really a wolf in sheep’s clothing, by selling Mr. Black a car that was falling apart.

(A Dictionary of American Idioms)

เธอไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่า เขาจะเป็นคน หน้าเนื้อใจเสือจนกระทั่งเขาหักหลังเธอ และโกงเอาเงินของเธอไปหมด

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “a wolf in sheep’s clothing” มาจากนิทานอีสปเรื่องหนงที่เล่าว่า หมาป่าตัวหนึ่งสามารถเข้าไปในทุ่งนาที่มีฝูงแกะอยู่ได้โดยการเอาหนังแกะมาปิดคลุมตัวไว้ ในคัมภีร์ไบเบิล มีคำสอนอยู่บทหนึ่งที่เขียนไว้ว่า “Beware of false prophets, which come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ravening wolves.” (Mathew 7 : 15) เมื่อใช้เป็นสำนวนหมายถึงคนที่มีจิตใจชั่วร้าย แต่แสร้งทำเป็นคนซื่อบริสุทธิ์ ไม่มีพิษมีภัยกับใคร

สำนวนไทย ”หน้าเนื้อใจเสือ’’ มีความหมาย คล้ายคลึงกับ “a wolf in sheep’s clothing” และเปรียบกับสัตว์เช่นเดียวกัน ‘เนื้อ’ เป็นสัตว์จำพวกกวาง ไม่ดุร้าย ไม่ทำอันตรายคน ส่วน ‘เสือ’ เป็นสัตว์ที่ดุร้าย กินสัตว์อื่นและคนเป็นอาหาร คนที่มีหน้าเหมือนเนื้อ แต่มีใจเหมือนเสือ จึงหมายถึงคนที่หน้าตาดูซื่อๆ เป็นคนดี แต่ที่จริงแล้วเป็นคนไม่ดี ใจร้าย ในสำนวนนี้ คนไทยเปรียบเสือ กับ เนื้อ ส่วนคนอังกฤษอเมริกันเปรียบ หมาป่ากับแกะ หมาป่าเป็นสัตว์เจ้าเล่ห์ ส่วนแกะเป็นสัตว์ที่เชื่อง ซื่อ ไม่มีอันตราย

นอกจาก “หน้าเนื้อใจเสือ” คนไทยยังใช้สำนวนอื่นๆ อีก เช่น ”หน้าซื่อใจคด’’ หมายถึง หน้าตาดูซื่อ แต่ใจคิดโกง ไม่ซื่อเหมือนหน้า เข่น ชายคนนี้คบไม่ได้ หน้าซื่อใจคด สำนวน “เสือเถ้าจำศีล’’ เอาเสือมาเปรียบเช่นเดียวกับ “หน้าเนื้อใจเสือ” โดยเปรียบคนที่มีควาประพฤติชั่วร้าย ไม่ดี กับเสือ แต่แสร้งทำสำรวมสงบเสงี่ยมอย่างคนถือศีล แสดงว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบาย เจ้ามายา ที่คอยหาโอกาสทำสิ่งชั่วร้าย เช่น

“มึงนี้สุดแท้แต่ว่าใครเขาให้ ก็ไปฮือแห่โหมให้

สิ้นอ้าย เสือเถ้าจำศีลใครเลยจะรู้เล่ห์ ทำเสแสร้ง

ซนซอก ดังหนึ่งว่านกยางกรอกซอกซึมเซา เท้า

สื่อแส้ซ้ำสับปลา”

(เวสสันดรชาดก กัณฑ์ชูชก)

(Visited 1,044 times, 1 visits today)