สำนวน“a thin excuse”แปลว่า

“ไปได้น้ำขุ่นๆ”

ความหมาย

คำแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้น ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นความจริง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

He’s always making thin  excuses for being late.

ฉันไม่อยากจะพูดกับคุณอีกแล้ว   พูดไปได้น้ำขุ่นๆ ฟังไม่ขึ้นเลย

คำอธิบาย

คำ ‘thin’ ในสำนวนอังกฤษ “a thin excuse” หมายถึง ขาดสาระที่สำคัญ อ่อนด้วยพยานหลักฐาน หรือข้อพิสูจน์ ที่จะทำให้คนอื่นเชื่อตามสำนวนนี้จึงหมายถึง คำแก้ตัวที่อ่อน ฟังไม่ขึ้น คนฟังแล้วไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นจริง มีความหมายใกล้เคียงกับสำนวนไทย “ไปได้น้ำขุ่นๆ” ซึ่งหมายถึง พูดแก้ตัวหลบเลี่ยงไปไม่ตรงกับเรื่อง สำนวนนี้คงจะมาจากปลา ซึ่งว่ายในน้ำใสก็ได้ น้ำขุ่นก็ได้

(Visited 352 times, 1 visits today)