สำนวน“a hundred and one”

“ร้อยแปด”

ความหมาย

มากมาย ต่างๆ นานา เป็นจำนวนมาก

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี ทำหน้าที่ขยายนาม

สำนวนไทย นามวลี ขยายคำนาม

ตัวอย่าง

I’ve got a hundred and one things to do today.

(Longman Dictionary of English Idioms)

“อยากจะเล่าเรื่องอะไรนิดเดียวว่า เวลาที่อยู่ปารีสก็มีเพียงสามวันเท่านั้น มีเรื่องอะไรๆ ร้อยแปดอย่างที่จะต้องไป”

(พระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ 5 ถึงสมเด็จกรมพระยาดำรงฯ)

คำอธิบาย

ตามความเห็นของคนอังกฤษอเมริกัน เลขจำนวนตั้งแต่ร้อยขึ้นไปเป็นเลขจำนวนมาก เมื่อใช้เป็นสำนวนจึงหมายถึงมากมาย บางทีก็ใช้ “a thousand and one” และ “a million and one” ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน เช่น He made a thousand and one excuses.

They have to visit a million and one places.

คนไทยก็มีความคิดเช่นเดียวกันว่า เลขร้อยเป็นเลขจำนวนมาก และเจาะจงเอาเลข 108 มาใช้เป็นสำนวน หมายถึง มากมาย เลข 108 เป็นเลขที่ชาวอินเดียถือว่าเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ ทั้งในลัทธพราหมณ์ ไสยศาสตร์ และศาสนาพุทธ เช่น ดาวพระเคราะห์มีกำลังรวมกันเป็น 108 หัวใจ 108 ลูกประคำ 108 เสกคาถา 108 ทางพุทธศาสนาก็เช่นกัน เช่น มีพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณรวมเป็น 108 ตัณหา 108 สำนวน “ร้อยแปด” บางทีก็พูดขยายยาวออกไปเป็น “ร้อยแปดพันเก้า”

สำนวนไทยที่หมายถึงจำนวนมากอีกสำนวนหนึ่ง คือ “ร้อยเล่มเกวียน” โดยเอาเกวียนมาเปรียบเลข 100 เป็นตัวเลขที่บอกจำนวนมาก และของที่บรรทุก 100 เล่มเกวียนก็ย่อมจะมากด้วย เช่น ของตั้ง ร้อยเล่มเกวียนฉันเอาไปให้คุณไม่ได้หรอก

(Visited 102 times, 1 visits today)