สำนวน“a cat-and-dog life”หมายถึง

“ขมิ้นกับปูน”

ความหมาย

(ความสัมพันธ์ระหว่าง) คนสองคนที่ไม่ถูกกัน เมื่ออยู่ใกล้กันมักจะทะเลาะวิวาท ขัดคอกันเสมอ

รูปคำ

สํานวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

I wonder how they can live together. They truly lead a cat-and-dog life.

สองคนนี้เข้าใกล้กันไม่ได้ เหมือนขมิ้นกับปูน เห็นหน้ากันเมื่อไรเป็นต้องทะเลาะกันทุกที

คำอธิบาย

คนอังกฤษอเมริกันได้นำเอาความสัมพันธ์ระหว่างแมวและสุนัขมาเปรียบกับความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน ซึ่งมักจะเป็นคู่สามีภรรยา โดยธรรมชาติแมวและสุนัขเป็นสัตว์ที่ไม่ถูกกัน เมื่อพบกันมักจะสู้หรือกัดกัน เมื่อเปรียบกับคน จึงหมายถึง คนสองคนที่มักจะทะเลาะวิวาทกันอยู่เสมอ การเปรียบความสัมพันธ์ระหว่างแมวและสุนัข ยังพบในสำนวนอังกฤษอีกสำนวนหนึ่ง คือ “fight like cat and dog” หมายถึง โต้เถียง หรือ ทะเลาะกันอย่างรุนแรงและบ่อยๆ เช่น Flood, (aged) 47, says : ‘We still love each other very much. But we fight like cat and dog.’

(The Sun 6 Nov 74)

คนไทยเอาขมิ้นกับปูนมาเปรียบกับคนสองคนที่ไม่ถูกกัน มักจะทะเลาะกันอยู่เสมอ ขมิ้นเป็นพืชซึ่งเราใช้รากมาประกอบอาหาร หรือทำยา ปรกติเป็นสีเหลือง แต่เมื่อเอาปูนไปผสม จะเกิดปฏิกิริยากลายเป็นสีแดงทันที คนไทยจึงนำเอาขมิ้นกับปูนมาเปรียบกับปฏิกิริยาของ

คนสองคนที่พบกันเมื่อไรก็จะขัดแย้งโต้เถียง ทะเลาะกัน สำนวนไทย “ขมิ้นกับปูน” ใช้กับคนทั่วๆไป ส่วนสำนวนอังกฤษ “a cat-and-dog life” มักจะใช้ หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา

(Visited 561 times, 2 visits today)