สำนวน would rather (‘d rather):ชอบมากกว่า(prefer)

Would you like boil rice for breakfast?  No, thank you.
I’d rather have eggs and milk.
(คุณจะทานข้าวต้มเป็นอาหารเช้าไหม. ไม่, ขอบคุณ, ฉันอยากทานไข่กับนมมากกว่า)
I’d rather go on Friday.
(ฉันอยากไปวันศุกร์มากกว่า)
I’d rather see them tomorrow.
(ฉันอยากดูพรุ่งนี้มากกว่า)
I’d rather visit her this evening.
(ฉันอยากไปเยี่ยมเธอเย็นนี้มากกว่า)
I’d rather play golf on Saturday.
(ฉันอยากไปเล่นกอล์ฟในวันเสาร์นี้มากกว่า)
I’d rather ray a bigger house.
(ฉันอยากจะซื้อบ้านหลังใหม่กว่านี้มากกว่า)
I’d rather find a newer car.
(ฉันอยากจะหารถใหม่กว่านี้มากกว่า)

(Visited 342 times, 1 visits today)