สำนวน “(with) a heavy hand” หมายถึง

“มือหนัก”

ความหมาย

ทำแรงๆ ไม่ค่อยๆ ทำ ขาดความชำนาญ หรือ ความละเมียดละไม ถ้ากล่าวถึงการปรุงอาหารก็หมายความว่า ใช้เครื่องปรุงมากเกินไป ทำอาหารรสจัด โดยเฉพาะรสเค็ม

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ บุพบทวลี ทำหน้าที่ขยายกริยา ;สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

It you don’t behave, I’ll come down on you with a heavy hand.

(Longman Dictionary of English Idioms)

She salts her cooking with a rather heavy hand.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

เด็กคนนี้ มือหนัก ล้างถ้วยชามบิ่นหมด

แม่ครัวคนนี้ มือหนัก อาหารทุกจานรสเค็มจัด

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “(with) a heavy hand” บางทีก็ใช้เป็นคำคุณศัพท์คือ heavy-handed เช่น My sister plays the piano badly; she is too heavy-handed. ‘มือหนัก’ ในภาษาอังกฤษมักจะเน้นถึงการขาดความชำนาญ ทำให้ทำสิ่งต่างๆ ไม่ได้ดี นอกจากนี้ยังหมายถึง การกดขี่ ข่มขู่ เอาเรื่อง ใช้วิธีการรุนแรงโดยไม่คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นว่าจะเป็นอย่างไร เช่น He rules this place with a very heavy hand. ส่วนสำนวน ไทย “มือหนัก” มีความหมายแคบกว่าสำนวนอังกฤษ “(with) a heavy hand” เรามักจะหมายถึงการทำ

สิ่งต่างๆ ไม่ได้ดี เพราะทำแรงๆ ไม่ค่อยๆ ทำ เวลาปรุงอาหารก็ใส่เครื่องปรุงลงไปในอาหารมากเกินไป ทำให้อาหารมีรสจัด สำนวนไทย “มือหนัก” มิได้หมายถึง การใช้วิธีการรุนแรง กดขี่ ข่มขู่ โดยไม่คิดถึงความรู้สึก ของคนอื่นเหมือนสำนวนอังกฤษ

(Visited 452 times, 1 visits today)