สำนวน What’s the matter? : มีอะไรผิดปกติหรือเกิดอะไรขึ้นหรือ

What’s the matter with Pensri?  She looks angry.
(เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเพ็ญศรี ดูเธอโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ)
What’s the matter?  You look angry.
(เกิดอะไรขึ้นหรือ ดูคุณโกรธจัด)
What’s the matter?  John looks tired.
(เป็นอะไร ดูจอห์นอ่อนเพลียมาก)
What’s the matter?  Your arm is bleeding.
(เป็นอะไร แขนของคุณจึงมีเลือด)
What’s the matter?  Mary’s shouting.
(เป็นอะไร แมรี่ถึงได้ตะโกนปาวๆ)
What’s the matter?  The baby is crying.
(เป็นอะไร เด็กคนนั้นถึงได้ร้องไห้)
What’s the matter?  George is running.
(เป็นอะไร จอจถึงได้วิ่ง)
What’s the matter?  You’re trembling.

(คุณกำลังตัวสั่นเชียว เป็นอะไรไปล่ะ)

(Visited 2,639 times, 1 visits today)