สำนวน “two-faced” แปลว่า

“(ตี) สองหน้า”

ความหมาย

หลอกลวง ไม่ซื่อ ไม่จริงใจ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ คำคุณศัพท์ ; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Don’t confide too much in Holmes. He has the reputation of being two-faced.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage) “ดิฉันไม่นึกเลยว่า พี่รัตน์จะตีสองหน้าได้เช่นนี้”

(วิลัยเลือกคู่ ละครพูดพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “two-faced” และสำนวนไทย “(ตี) สองหน้า” มาจากความจริงที่ว่า คนเราปรกติก็มีหน้าเดียว ถ้าพูดว่าใครมีสองหน้าก็หมายความว่า คนนั้นเป็นคนกลับกลอก เป็นไปได้หลายอย่าง ไม่จริงใจ เช่น เมื่ออยู่กับคนหนึ่งก็พูดอย่างหนึ่ง (หน้าหนึ่ง) เมื่ออยู่กับอีกคนหนึ่งก็พูดอีกอย่างหนึ่ง (หน้าสอง) สำนวนอังกฤษ “two-faced” บางทีก็ใช้ “double-faced” มีความหมายเหมือนกัน เช่น I know he’s double-faced and I don’t trust him an inch.

(Visited 1,058 times, 1 visits today)