สำนวน to say the least:วิจารณ์หรือออกความเห็นแต่น้อยที่สุด

It’s a boring novel, to say the least.
(ไม่อยากพูดมากมันเป็นนวนิยายที่น่าเบื่อเล่มหนึ่งทีเดียว)
Too bad about the party, to say the least.
(งานปาร์ตี้แย่มาก, นี่พูดแต่น้อยน่ะ)
I’m sorry you can’t come, to say the least.
(ฉันเสียใจที่คุณมาไม่ได้ นี่พูดแต่น้อยนะ)
We’re grateful that you told us, to say the least.
(เรารู้สึกบุญคุณที่ท่านได้บอกเรา นี่พูดพูดแต่น้อยนะ)
Jim regrets what he said, to say the least.
(จิมเสียใจในสิ่งที่เขาได้พูดไปแล้ว นี่พูดแต่น้อยนะ)
I appreciate knowing the falts, to say the least.
(ฉันซาบซึ้งที่ได้รู้ความจริง นี่พูดแต่น้อยนะ)
She’s a fine wife and mother, to say the least.
(เธอเป็นภรรยาและแม่ที่ดี นี่พูดแต่น้อยนะ)
He has a good picture of the case, to say the least.
(เขามีภาพดีๆ เกี่ยวกับคดีนั้น นี่พูดแต่น้อยนะ)

(Visited 279 times, 1 visits today)