สำนวน “slippery as an eel”แปลว่า

“ลื่นเหมือนปลาไหล”

ความหมาย

(คน) ที่เชื่อถือได้ยาก เพราะเป็นคนตลบแตลง พลิกแพลง กลับกลอกหรือหลบเลี่ยงไปมาได้คล่องแคล่ว

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ คุณศัพท์วลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

I advise you not to do business with him – he’s as slippery as an eel.

(Longman Dictionary of English Idioms)

คุณควรจะจับตาดูให้ดี เด็กคนนี้ ลื่นเหมือนปลาไหล

คำอธิบาย

‘eel’ หรือ ‘ปลาไหล’ เป็นปลาชนิดหนึ่งมีตัวกลมยาวเหมือนงู สามารถว่ายนํ้าได้รวดเร็วจับได้ยาก คนอังกฤษ อเมริกันและคนไทยมีความคิดตรงกันในการเอาปลาไหลมาเปรียบกับคนที่หลอกลวง ไว้ใจไม่ได้ เช่นคนกลับกลอก ไม่รักษาคำพูด พลิกแพลงอยู่ตลอดเวลา

สำนวนไทย “ลื่นเหมือนปลาไหล” ฟังดูน่าจะเป็นสำนวนใหม่ สำนวนไทยๆ ที่เป็นสำนวนเก่าและมีความหมายทำนองเดียวกันนี้ ก็คือ “มะกอกสามตะกร้า ปาไม่ถูก” สำนวนนี้มีทั้งเหตุและผลอยู่พร้อม แต่อาจจะต้องเสียเวลาขบคิดอยู่บ้าง ‘มะกอก’ เป็นชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีรสเปรี้ยวคล้ายมะนาว คนไทยสมัยก่อน นิยมนำมาใช้ปรุงอาหาร จึงเป็นผลไม้ที่คนรู้จักกันดี การปาใครด้วยมะกอกจำนวนมากขนาดสามตะกร้าเต็มแล้ว ยังปาไม่ถูก แสดงว่าคนที่ถูกปาเป็นคนที่หลบหลีกได้เก่ง เมื่อนำมาใช้เป็นสำนวน หมายถึง คนที่พูดคล่อง ตลบแตลง หลบเลี่ยงไปมาได้ จนจับคำพูดแทบไม่ทัน สำนวนนี้ใช้มานานแล้ว สันนิษฐานว่า คงจะมาจากโคลงสุภาษิตเก่าๆ ของไทยที่ว่า

พบพาลพูดพร่ำลิ้น      ลมไหว

เพ้อพจน์สบถไกล       หลอกล้น

มะกอกสามตะกร้าไป ปาเปล่า

บ่ถูกสักผลพ้น            เล่ห์ลิ้น ลมพาล

นอกจาก ‘’มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก” ก็ยังมีสำนวนไทย “กลมเป็นลูกมะนาว” สำนวนนี้เอาลูกมะนาวมาเปรียบ ลูกมะนาวกลมเกลี้ยงกลิ้งไปรอบข้างได้ง่าย เมื่อใช้เป็นสำนวนเปรียบกับคน จึงหมายถึง พูดหรือทำอะไรที่ไปได้คล่องรอบตัว แต่มักใช้ไปในทางที่ไม่ดี ที่เป็นการ โกหก แต่ไม่ถึงขั้นตลบแตลง ปลิ้นปล้อน คดโกง เหมือน “มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก” บางทีก็พูดว่า “กลิ้งเป็นลูกมะนาว” เช่น คุณอย่าไปเชื่อคำพูดของเขานะ กลิ้งเป็นลูกกมะนาวเลย

(Visited 1,025 times, 2 visits today)