สำนวน “send chills (a chill) up (down, up and down) someone’s spine”

“ทำให้เย็นสันหลังวาบ”

ความหมาย

ทำให้รู้สึกกลัวอย่างยิ่ง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

When we got home, the light was on in our flat. The idea that someone was in there waiting fof us sent a chill down my spine.

(Longman Dictionary of English Idioms)

ภาพที่เขาถือปืนวิ่งเข้าไปในบ้าน ทำให้ฉันรู้สึกเย็นสันหลังวาบ

คำอธิบาย

คำ ‘chills’ หมายถึงความรู้สึกที่หนาวเย็น หรือ หนาวสั่น คนเราไม่ว่าจะเป็นชาติใด ภาษาใด เวลาที่รู้สึกกลัว จะมีความรู้สึกหนาว ถ้ากลัวมากก็อาจจะหนาวเย็นมาก จนตัวสั่น มือเท้าเย็น สันหลังเย็น ความรู้สึกเช่นนี้จึงเป็นที่มาของสำนวนอังกฤษ “send chills (a chill) up (down, up and down) someone’s spine” และสำนวนไทย “ทำให้เย็นสันหลังวาบ” สำหรับสำนวนอังกฤษ บางทีก็ใช้เป็นคำคุณศัพท์ คือ “spine-chilling” หมายถึง น่ากลัวมาก หรือทำให้กลัวมาก เช่น It was spine-chilling to learn that a murderer was in our neighborhood. (A Dictionary of American Idioms) และบางทีก็ใช้‘shivers’ แทน ‘chills’ และ ‘back’ แทน ‘spine’ คือ “send shivers (a shiver) up (down, up and down) someone’s back” เช่น The terrifying movie sent shivers up the children’s back.

(Visited 384 times, 1 visits today)