สำนวน “see stars” คือ

“เห็นดาว”

ความหมาย

รู้สึกงุนงง เหมือนกับเห็นดาวที่มีแสงกระพริบ เมื่อเวลา ถูกตีที่ศีรษะ หรือรู้สึกหัวหมุน ตาลาย จะเป็นลม

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง

For a moment, when I hit my head against the iron gate, I saw stars.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

นักมวยที่ถูกชกล้มหัวฟาดพื้นนอนเห็นดาว

คำอธิบาย

        ‘stars’ หรือ ‘ดาว’ ที่ปรากฎอยู่บนท้องฟ้า จะมีแสงกระพริบ สว่างแล้วดับสลับกันไป การเห็นแสงลักษณะเช่นนี้ เปรียบกับคนเวลาที่ถูกตีที่ศีรษะ หรือรู้สึกหัวหมุน ตาลาย จะรู้สึกเหมือนเห็นแสงสว่างและความมืดสลับกันไป เมื่อใช้เป็นสำนวน “see stars” หรือ “เห็นดาว” จึงหมายถึง รู้สึกงุนงง ไม่รู้สึกตัว

(Visited 99 times, 1 visits today)