สำนวน see about:รับผิดชอบ, จัดการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด

Let’s have a picnic on Sunday; I’ll see about the food.
(เราไปปิคนิคในวันอาทิตย์กันเถอะ ฉันจะรับผิดชอบเรื่องอาหารเอง)
She has to see about something for her boss.
(เธอจะต้องจัดการสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นายของเธอ)
She has to see about some business in Chiengmai.
(เธอจะต้องจัดการธุรกิจบางอย่างที่เชียงใหม่)
She has to see about that house on Nana Street.
(เธอจะต้องรับผิดชอบบ้านหลังที่อยู่ถนนนานา)
She has to see about a gift for her mother.
(เธอจะต้องจัดการเกี่ยวกับของขวัญให้คุณแม่เธอ)
She has to see about an appointment this afternoon.
(เธอจะต้องจัดการเกี่ยวกับการนัดหมายในบ่ายวันนี้)
She has to see about a ride downtown.
(เธอจะต้องจัดการเกี่ยวกับรถที่จะไปในเมือง)
She has to see about a contract for her company.
(เธอจะต้องจัดการเกี่ยวกับรถที่จะไปในเมือง)

(Visited 83 times, 1 visits today)