สำนวน “play with fire” หมายถึง

“เล่นกับไฟ”

ความหมาย

เสี่ยงอันตราย นำตนเองไปสู่อันตราย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The doctor told Mr. Smith that he must watch his diet if he doesn’t want to play with fire. (A Dictionary of American Idioms)

ถ้าคุณไม่อยาก เล่นกับไฟ คุณควรจะเลิกติดต่อกับผู้ชายเจ้าเล่ห์คนนี้

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “play with fire” และสำนวนไทย “เล่นกับไฟ” มาจากความจริงที่ว่า ไฟเป็นของร้อน ถ้าเล่นกับไฟ ก็ต้องได้รับอันตราย อาจจะโดนไฟเผาเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ สำนวนไทยที่มีความหมายใกล้เคียง อีกสำนวนหนึ่งก็คือ “แมลงเม่าเข้าไฟ” แมลงเม่าชอบบินเข้าไปหาไฟ เล่นไฟแล้วก็ตาย สำนวนนี้จึงหมายถึง การเสี่ยงอันตราย เข้าไปหาที่ตาย เช่น

“ดูราวกับแมลงเม่าบินเข้าไฟ

ผู้ที่ไร้สติทั่วทั้งผอง

เมื่อยามมาเลือกสรรมักพลันต้อง

เลือกเอาของผิดจำเพาะเป็นเคราะห์ดี”

( เวนิสวานิช พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6)

สำนวนอังกฤษอีกสำนวนหนึ่งที่หมายถึงการเสี่ยงอันตราย เหมือนกัน แต่มิได้นำไฟมาเปรียบก็คือ “skate on thin ice” การเล่นสเก๊ตบนน้ำแข็งที่บางเป็นการเสี่ยงอันตราย เพราะน้ำแข็งนั้นแตกง่าย และคนเล่นก็จะตกลงไปในน้ำที่อยู่ใต้นำแข็งนั้น เช่น John knew he was skating on thin ice, but he could not resist teasing his sister about her boy friend.

(A Dictionary of American Idioms)

(Visited 930 times, 2 visits today)