สำนวน “packed (in) like sardines”แปลว่า

“อัดแน่นเป็นปลากระป๋อง”

ความหมาย

อยู่กันอย่างแออัด แทบจะไม่มีช่องว่างเหลืออยู่

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Lodgers at a lorry drivers’ digs hit by a horror blaze were ‘packed in like sardines, ’ it was claimed yesterday.

(Daily Mirror 11 Nov 74)

อย่าเพิ่งขึ้นรถคันนี้เลย คนบนรถอัดแน่นเป็นปลากระป๋อง รอขึ้นรถคันหน้าดีกว่า

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “packed (in) like sardines” มาจากการบรรจุปลาซาร์ดีนลงในกระป๋องเพื่อทำเป็นปลากระป๋องขาย วิธีบรรจุคนทำจะเรียงปลาให้เต็มกระป๋อง จนไม่มีช่องว่างเหลืออยู่ เมื่อเป็นสำนวนเปรียบคนกับปลา จึงหมายถึงมีคนมากอยู่กันอย่างแออัด หนาแน่น สำนวนไทย “อัดแน่นเป็นปลากรรป๋อง” เป็นสำนวนใหม่ที่คนไทยเอามาจากสำนวนอังกฤษ และใช้ในความหมายเดียวกัน

(Visited 341 times, 1 visits today)