สำนวน not to mention: ยังมีอะไรอีกมากแต่งดเว้นไม่กล่าวถึง

I can’t go to Suda’s party.  I’ve got to do my homework, not to mention to take my little brother to the dentist.
(ฉันไปงานปาร์ตี้ของสุดาไม่ได้ เพราะฉันต้องทำการบ้าน นี่ยังไม่พูดถึงว่าจะต้องพาน้องไปหาหมอฟันอีก)
We have three children, not to mention two dogs.
(เรามีลูกสามคนนี่ยังไม่พูดถึงหมาอีกสองตัว)
We have three children, not to mention four cats.
(เรามีลูกสามคน นี่ยังไม่พูดถึงแมวอีกสี่ตัว)
We have three children, not to mention ten goldfish.
(เรามีลูกสามคน นี่ยังไม่พูดถึงปลาทองอีก 10 ตัว)
We have three children, not to mention five grandchildren.
(เรามีลูกสามคน นี่ยังไม่พูดถึงหลานๆ อีกห้าคน)
We have three children, not to mention two horses.
(เรามีลูกสามคน นี่ยังไม่ได้พูดถึงม้าอีกสองตัว)
We have three children, not to mention twenty parrots.
(เรามีลูกสามคนนี่ยังไม่พูดถึงนกแก้วอีก 20 ตัว)

(Visited 1,198 times, 1 visits today)