สำนวน no wonder:ไม่แปลกใจ ไม่ต้องประหลาดใจ

No wonder you’re tired!  You walked ten miles today!
(ไม่ต้องแปลกใจหรอกคุณเหนื่อยอ่อนแน่ วันนี้คุณเดินตั้งสิบไมล์แน่ะ)
No wonder your face is swollen!
(ไม่ต้องประหลาดใจหน้าเธอบวมหมดแล้ว)
No wonder John’s angry with you!
(ไม่ต้องแปลกใจว่าจอห์นจะต้องโกรธคุณ)
No wonder Mary is late today!
(ไม่ต้องสงสัย แมรี่ต้องสายแน่ๆ วันนี้)
No wonder Fred isn’t speaking to her!
(ไม่ต้องสงสัย เฟรดไม่พูดกับเธอแน่)
No wonder Bill wanted to leave early!
(ไม่ต้องสงสัยบิลต้องการออกเดินทางแต่เช้า)
No wonder Helen asked Bob to pay her!
(ไม่ต้องสงสัย เฮเลนจะต้องขอให้บ๊อบจ่ายเธอแน่)
No wonder you lost your pocket book!
(ไม่ต้องแปลกใจ สมุดพกของคุณหายแน่ๆ)

(Visited 1,978 times, 2 visits today)