สำนวน look forward to something: คอยด้วยความเต็มใจ

I’ve been working hard, I look forward to my vacation this year.
(ฉันกำลังทำงานหนัก; และฉันคอยที่จะได้พักผ่อนในช่วงของฉันบ้างในปีนี้)
I’m looking forward to seeing New York.
(ฉันกำลังคอยที่จะไปเห็นนิวยอร์คด้วยความดีใจ)
I’m looking forward to going with you.
(ฉันกำลังคอยที่จะไปกับคุณด้วยความดีใจ)
I’m looking forward to visiting with them.
(ฉันกำลังคอยที่จะไปเยี่ยมเขาด้วยความดีใจ)
I’m looking forward to fishing in that lake.
(ฉันกำลังคอยที่จะไปตกปลาที่ทะเลสาปนั้นด้วยความดีใจ)
I’m looking forward to dancing with Eleanor.
(ฉันกำลังรอที่จะได้เต้นรำกับอีลีเนอร์ด้วยความดีใจ)
I’m looking forward to swimming in the ocean.
(ฉันกำลังรอที่จะว่ายน้ำในทะเลด้วยความปลื้มใจ)
I’m looking forward to attending that exhibit.
(ฉันกำลังคอยที่จะไปชมนิทรรศการนั้นด้วยความปลื้มปิติ)

(Visited 397 times, 1 visits today)