สำนวน in time to: ทันเวลาทีจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

George couldn’t come for dinner, but he arrived in time to have dessert and coffee with us.
(จอร์จมาทานอาหารเย็นไม่ได้, แต่เขามาทันเวลาของหวานและกาแฟ)
We arrived in time to go out for intermission.
(เรามาทันเวลาที่จะไปพักครึ่งเวลา)
We arrived in time to have dinner with them.
(เรามาทันเวลาทานอาหารกับเขา)
We arrived in time to hear Jim’s speech.
(เรามาทันเวลาฟังจิมกล่าวสุนทรพจน์)
We arrived in time to talk to the Smiths.
(เรามาทันเวลาพูดกับครอบครัวสมิธ)
We arrived in time to get a copy of the book.
(เรามาทันเวลารับหนังสือหนึ่งเล่ม)
We arrived in time to see the TV show.
(เรามาทันเวลาดูการแสดงทางทีวี)
We arrived in time to eat lunch.
(เรามาทันเวลาทานอาหารเที่ยง)

(Visited 1,463 times, 1 visits today)